Afspraak maken

Werkgever betaalt lagere WW-premie bij vast contract

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 betalen werkgevers voor medewerkers met een vast dienstverband een lagere WW- premie. De hoogte van de WW-premie is afhankelijk geworden van het type arbeidscontract. Het kabinet wil werkgevers stimuleren om meer medewerkers een vast contract aan te bieden. 

Hoe werkt dit dan?

De werkgever betaalt een lagere WW-premie als:

  • de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd en het geen oproepovereenkomst is.
  • de werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per vier weken) van een kalendermaand verloond heeft gekregen.
  • de werkgever een leerling in dienst heeft die een BBL opleiding volgt.
  • de werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling eigen risicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever een lagere WW-premie verschuldigd.

Om in aanmerking te komen voor een lagere WW-premie is het wel noodzakelijk dat er een schriftelijke overeenkomst aanwezig is tussen partijen waaruit blijkt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat is het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie?

Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie is 5% en deze premie wordt jaarlijks vastgesteld.

Wanneer betaal je de hoge WW-premie?

De hoge WW-premie is van toepassing op alle dienstverbanden voor bepaalde tijd en oproepovereenkomsten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de inhoud van de WAB of heeft u andere vragen op het gebied van HR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 


Ik ontdek graag met u de oplossingen voor uw organisatie! Direct contact opnemen