Afspraak maken

Ziekteverzuim

Als uw medewerker ziek wordt is dit vervelend. Voor zowel de medewerker als voor u als werkgever. Met name als een medewerker langer ziek is betekent dit dat u een oplossing moet zoeken voor de afwezigheid van uw ervaren medewerker. Daarnaast kost het ziekteverzuim organisaties jaarlijks veel geld en is verzuim een grote kostenpost . Het is belangrijk om aandacht te besteden aan uw zieke medewerkers. Niet alle ziekteverzuim is te voorkomen, er heerst soms nu eenmaal een griep of iemand heeft pech dat hij langdurig is uitgeschakeld als gevolg van een medische aandoening.

Mogelijkheden tijdens arbeidsongeschiktheid

Ziek is niet per definitie arbeidsongeschikt. Medewerkers kunnen soms ziek zijn maar toch mogelijkheden hebben om met hun beperkingen werk te verrichten. Het is van groot belang om te kijken naar welke mogelijkheden een werknemer nog wel heeft en op die manier de arbeidsongeschiktheid zo kort mogelijk te houden.

De Wet Poortwachter

De Wet Poortwachter verplicht organisaties om hun verzuimaanpak conform wettelijke voorschriften te volgen. Het UWV toetst streng of u en uw werknemer er wel alles aan gedaan hebben om uw medewerker weer aan het werk te krijgen. Naast de ziekteverzuimbegeleiding zorgen wij ervoor dat uw verzuimdossier op orde is en we gezamenlijk werken aan een aanpak gericht op een snelle terugkeer naar eigen werk of ander passend werk binnen de mogelijkheden van de werknemer en de organisatie.


Ik ontdek graag met u de oplossingen voor uw organisatie! Direct contact opnemen