Afspraak maken

Coachen met paarden

Het inzetten van paarden als spiegel bij het onwikkelingsproces van mensen. Een unieke werkvorm waarin je veel leert over jezelf en anderen. Het helpt je verder in je persoonlijke groei en de interactie met anderen. Het paard inzetten als instrument om van te leren.

Hoe werkt dit dan?

Paarden zijn prooi-en kuddedieren. Om in het wild te overleven is het nodig om elk signaal, hoe klein ook, op te pikken en te reageren. Paarden zijn in het hier en nu alert op hun omgeving.

In een coachsessie met een paard ga je in de paardenbak aan de slag met opdrachten en activiteiten. Je wordt in een veilige setting begeleidt door je coach en uitgedaagd op het gebied van o.a leiderschap, contact maken, communicatie, samenwerking, assertiviteit, handelen vanuit ratio of gevoel etc. Het paard spiegelt direct je handelen waardoor je snel inzicht krijgt in de thema's die belangrijk voor je zijn.

Wanneer paarden inzetten bij coaching?

In principe is het mogelijk om bij alle thema's het paard in te zetten tijdens een coachingstraject. Het paard wordt toevoegd om met de coachee in gesprek te gaan. We merken vaak dat een deelnemer soms vooraf zijn of haar thema heeft bepaald maar dat tijdens de sessie toch andere thema's naar voren komen.

Het is mogelijk om paardencoaching individueel in te zetten als in groepjes. Het voordeel van het werken in groepjes is dat je ook aan de zijlijn ervaart wat er met de andere deelnemers gebeurd tijdens hun sessie. Je ervaart je eigen sessie en observeert anderen waardoor je ook van de andere deelnemers leert.

Waarom paarden inzetten bij coaching?

  • Een paard is vrij van elk oordeel, What you see is what you get, niks meer en niks minder.
  • Een paard is eerlijk en kan niet liegen. Ze doen niet aan sociaal wenselijke reacties en de boodschap is vrij van elk oordeel. Je ontvangt als deelnemer een pure reactie.
  • Een paard leeft in het hier en nu. Om te overleven in het wild moet een paard zich bewust zijn van wat er in hun directe omgeving gebeurd, alert zijn op alle signalen die zich in het hier en nu aandienen. Als deelnemers echt contact met het paard willen maken worden ze gedwongen in het hier en nu te zijn. Als dat uiteindelijk gerealiseerd wordt ontstaat er een verbinding en kan het leerproces beginnen.
  • Een paard is erg gevoelig. Ze zijn in staat om aan te voelen of ons zichtbare gedrag congruent is aan ons gevoel, gedachten en verlangens. Hierdoor wordt voor de deelnemer zichtbaar of zijn gevoel en handelen overeenkomen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over coachen met paarden of over de andere werkvormen van coaching? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Ik ontdek graag met u de oplossingen voor uw organisatie! Direct contact opnemen