Afspraak maken

Re-integratie 2e spoor

Als een werknemer niet meer terug kan keren naar zijn of haar eigen werk vanwege arbeidsongeschiktheid wordt re-integratie 2e spoor ingezet. De wetgever verplicht werkgevers om in het kader van de Wet Poortwachter hun medewerkers tijdig te begeleiden naar ander werk binnen of buiten hun organisatie. Uiteraard wordt er eerst gekeken of er binnen de eigen organisatie mogelijkheden zijn voor passend werk. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt in een re-integratietraject 2e spoor gekeken naar de mogelijkheden buiten de eigen werkgever.

Traject re-integratie

Rond het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek onderzocht welke mogelijkheden de medewerker heeft. Als blijkt dat er geen passend werk binnen de eigen werkgever beschikbaar is wordt het traject re-integratie 2e spoor opgestart. Het doel van dit traject om een passende functie binnen de mogelijkheden van de medewerker te vinden bij een andere werkgever.

Het traject via Pama HRM advies & coaching is maatwerk en de duur van het traject wordt afgestemd op de situatie en de mogelijkheden van de werknemer. Onderdelen die standaard in het traject voorkomen zijn:

  • Onderzoek talenten en mogelijkheden
  • Begeleiding en coaching
  • Nazorg na het vinden van een passende werkkring

De duur varieert van minimaal 6 tot 12 maanden.


Ik ontdek graag met u de oplossingen voor uw organisatie! Direct contact opnemen