Afspraak maken

Samenwerking verbeteren in teams

U heeft een team met allemaal fijne collega's en individueel gaat het prima. Toch verloopt de onderlinge samenwerking in het team niet optimaal, er zijn strubbelingen, de communicatie verloopt stroef en het loopt niet zoals u graag zou willen. U krijgt er niet helemaal de vinger op waarom het niet lekker loopt en u wilt dit graag verbeteren.

Inzicht in het team

Om inzicht te krijgen in de kwaliteiten en valkuilen van uw team en de individuele teamleden wordt er door middel van de DISC een analyse gemaakt van teamleden. U krijgt door deze analyse inzicht en antwoord op vragen als:

 • Over welke kwaliteiten beschikken uw individuele teamleden
 • Waar liggen hun valkuilen
 • Passen de taken bij de kwaliteiten van de individuele teamleden
 • Op welke wijze communiceren de teamleden
 • Welke omstandigheden hebben uw teamleden nodig om tot een goede prestatie te komen
 • Waardoor ontstaan conflicten

Voor wie?

Een training voor verbetering van de samenwerking in teams kan geschikt zijn voor organisaties waarbij:

 • De samenwerking in een team niet optimaal verloopt
 • De onderlinge communicatie verbeterd kan worden
 • Er een nieuw team is ingesteld
 • Er conflicten binnen een team spelen
 • De teamleden onvoldoende elkaars kwaliteiten kennen en benutten

Wat is het resultaat?

In de training staan de leerdoelen centraal en krijgen deelnemers inzicht in:

 • De eigen kwaliteiten en valkuilen
 • De kwaliteiten van het team en kunnen daardoor beter elkaars kwaliteiten benutten
 • Meer begrip voor elkaars kwaliteiten en onder welke omstandigheden een teamlid tot een optimale prestatie komt.
 • Doordat de teamleden meer inzicht hebben in zichzelf en elkaar worden de individuele kwaliteiten beter benut
 • Er onstaat ruimte om elkaar aan te spreken en hulp aan elkaar te vragen
 • Teamleden nemen meer het initiatief waardoor er een positievere sfeer ontstaat
 • Er ontstaat persoonlijke ontwikkeling die ten goede komt aan de samenwerking binnen het team

Meer informatie?

Een teamtraining is maatwerk en wij gaan graag met u in gesprek op welke wijze wij uw training vorm kunnen gaan geven. Wilt u meer informatie over trainingen of de DISC of heeft u andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op?

 

 


Ik ontdek graag met u de oplossingen voor uw organisatie! Direct contact opnemen