Afspraak maken

Aanzegtermijn tijdelijk personeel

De aanzegtermijn is in het arbeidsrecht al bijna 2 jaar geleden gewijzigd, namelijk op 1 januari 2015. Toch komt het voor dat ondernemers nog steeds worstelen met deze regels en niet volledig op de hoogte zijn van wat nu wel en niet mag. Ook medewerkers zijn vaak niet op de hoogte van de regels rondom de aanzegtermijn.

De wetgever is van mening dat het niet langer wenselijk is dat medewerkers kort voor het einde van hun dienstverband te horen krijgen of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt of niet. Door de invoering van de aanzegtermijn worden ze gedwongen om dit tijdig schriftelijk aan de medewerker kenbaar te maken. De aanzegtermijn is een onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid.

Wat is de aanzegtermijn en wat moet er aangezegd worden?

De aanzegtermijn houdt in dat een werkgever uiterlijk 1 maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden, schriftelijk aan de werkgever kenbaar moet maken of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt of niet. Bij een verlenging dient de werkgever tevens aan te geven onder welke arbeidsvoorwaarden hij de arbeidovereenkomst wil verlengen.

Wanneer is de aanzegtermijn niet van toepassing?

  • Bij een arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden.
  • Bij een arbeidsovereenkomst waarin schriftelijk is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst niet eindigt op een kalenderdatum. Het betreft dan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project.

Wat zijn de gevolgen voor het niet tijdig aanzeggen?

Als de werkgever de aanzegtermijn niet in acht heeft genomen dan is de werkgever aan de werknemer een boete verschuldigd. De hoogte van de boete is afhankelijk van de termijn van het te laat aanzeggen en kan maximaal 1 bruto maandsalaris bedragen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de aanzegtermijn of heeft u andere vragen over HRM diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Ik ontdek graag met u de oplossingen voor uw organisatie! Direct contact opnemen