Afspraak maken

Subsidieregeling ontwikkeladvies

Het kabinet heeft subsidie beschikbaar gesteld voor werkzoekenden voor een gratis ontwikkeladvies door een erkend loopbaancoach. Met dit ontwikkeladvies krijg je zicht op de huidige arbeidsmarkt en waar je mogelijkheden en kansen liggen. Is het nodig om je bij te scholen of kansen in andere sectoren te onderzoeken. De huidige arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig welke wordt versterkt door de coronacrisis. Werkzaamheden vinden steeds meer digitaal plaats en het is goed te onderzoeken wat voor jou geldt zodat je duurzaam inzetbaar bent en blijft voor de toekomst. 

Hoe ziet het traject tot een ontwikkeladvies eruit?

Vanuit de subsidieregeling dient het ontwikkeladvies aan een aantal criteria te voldoen. Pama HRM advies & coaching heeft haar traject op een dusdanige wijze ingericht dat aan alle criteria van de subsidieregeling wordt voldaan. Elke deelnemer is uniek en daarmee is je traject maatwerk en zullen wij binnen de criteria van de subsidieregeling een individueel maatwerktraject aanbieden. De onderdelen die in ieder geval zijn opgenomen zijn:

  • Registratie deelnemer subsidie ontwikkeladvies
  • Arbeidsmarktscan
  • Situatieschets met daarin opgenomen vragen als wie ben ik?, wat kan ik en wat wil ik?
  • Persoonlijkheidsprofiel met daarin een overzicht van je competenties, kwaliteiten en vaardigheden.
  • Toekomstoriëntatie met onder andere vragen als wat zou ik willen? Hoe kan ik dat realiseren en hoe zorg ik dat ik duurzaam inzetbaar ben en/of blijf op de arbeidsmarkt.
  • Advies van de loopbaancoach over financiële, persoonlijke en rechtspositionele zaken en zicht op instanties of websites waar je terecht kunt voor meer kennis. 
  • minimaal 4 uur begeleiding van je loopbaancoach.

Hoe werkt het met de subsidieaanvraag?

Het kabinet heeft de uitvoering van de subsidieaanvraag bij de loopbaancoaches neergelegd zodat deelnemers niet zelf de subsidie hoeven aan te vragen. In een intakegespek informeren we je over de werkwijze.

Heb je interesse?

Ben je geinteresseerd in een gratis ontwikkeladvies meld je dan snel aan. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar en de verwachting is dat er veel belangstelling is voor de regeling. Je kunt je aanmelden via info@pamahrmadvies of ons contactformulier. Na je aanmelding nemen we zo snel mogelijk contact met je op voor het plannen van een intake. 


Ik ontdek graag met u de oplossingen voor uw organisatie! Direct contact opnemen